Avaleht

Üliõpilasselts Liivika on meesüliõpilasi ühendav seltskondlik – kasvatuslik organisatsioon, mis loodi aastal 1909. Seltsiga paralleelselt tegutseb vilistlaskogu, kuhu kuuluvad kõrgkooli lõpetanud Seltsi liikmed.

Üliõpilasselts Liivika lipukiri on: “Ex solo ad solem soli patriae” – Maamullast päikese poole ainsa isamaa hüvanguks!

ÜS Liivika on alati harrastanud intellektuaalset ja vaba mõttevahetust. Seltsis peetakse tähtsaks liikmete omaalgatust ja ettevõtlikust. Tegevuse põhimõtteks on: Kohusetunne kasvagu, et sundus võiks kaduda!

ÜS Liivika on poliitiliselt sõltumatu ja toonitab demokraatlikke ideaale. Seltsi tegevus juhindub põhikirjast ja kodukorrast, kuid puudub üliõpilaskorporatsioonidele omane range sisemine hierarhia ning sellele vastavad kombed (aukohtud, rebaste drill, teravdatud aumõiste).