Põhimõtted

  • Kõik on algusest peale võrdsed ehk puudub range sisemine hierarhia ning sellele vastavad kombed nagu aukohtud, rebaste drill, teravdatud aumõiste
  • Intellektuaalne ja vaba mõttevahetus
  • Tervislik eluviis
  • Head kombed ja viisakas käitumine ka suuremas seltskonnas
  • Algatus- ja eestvedamisvõimest peetakse kõrgelt lugu
  • Poliitiline sõltumatus - meie maailmavaated on meie endi omad!
  • Seltsi kui terviku tegevust reguleerivad põhikiri ja kodukord