Põhimõtted

Üliõpilasselts Liivika on meesüliõpilasi ühendav seltskondlik – kasvatuslik organisatsioon, mis loodi aastal 1909. Seltsiga paralleelselt tegutseb vilistlaskogu, kuhu kuuluvad kõrgkooli lõpetanud Seltsi liikmed.

Üliõpilasselts Liivika lipukiri on: “Ex solo ad solem soli patriae” – Maamullast päikese poole ainsa isamaa hüvanguks!

ÜS Liivika on alati harrastanud intellektuaalset ja vaba mõttevahetust. Seltsis peetakse tähtsaks liikmete omaalgatust ja ettevõtlikust. Tegevuse põhimõtteks on: Kohusetunne kasvagu, et sundus võiks kaduda!

ÜS Liivika on poliitiliselt sõltumatu ja toonitab demokraatlikke ideaale. Seltsi tegevus juhindub põhikirjast ja kodukorrast, kuid puudub üliõpilaskorporatsioonidele omane range sisemine hierarhia ning sellele vastavad kombed (aukohtud, rebaste drill, teravdatud aumõiste).

Selts eeldab ja paneb rõhku heale käitumisele seltskonnas ja tunnistab tervislikke eluviise. Seltsi üks ülesanne on viia kokku oma liikmeid juba kõrgkooliõpingute ajal nende probleemide ja nähtustega, millega nad paratamatult elus kunagi kokku puutuvad. Need on muuhulgas:

 • alluvussuhted, juhtimine, vastutus ja selle delegeerimine;
 • liikmete privileegid, õigused ja kohustused;
 • ametialane ja seltskondlik suhtlemine, etikett.

Seltsi võiks võrrelda mistahes asutuse või organisatsiooniga. Erinevus seisneb selles, et kõik Seltsis toimuv on üksiku liikme jaoks halvemal juhul siiski veidi leebemate ja mitte nii fataalsete tagajärgedega kui päris elus “tõelisel” töökohal.

Seltsi elus osalemine pakub:

 • hädavajalikku kogemust oma ideede esitamiseks ning nende kaitsmiseks;
 • organiseerimis- ja juhtimiskogemust;
 • esinemiskogemust, etiketi omandamist ning selle pidevat praktikat;
 • mitmekülgseid teadmisi väljastpoolt oma eriala;
 • palju uusi ja kasulikke tutvusi.

. . . ühesõnaga kõike seda, mida koolis tavaliselt ei õpetata.

Seltsis toimuvad:

 • regulaarsed koosolekud;
 • ettekanded;
 • arutelud aktuaalsetel teemadel;
 • ühisüritused teiste üliõpilasorganisatsioonidega;
 • muusika- ja filmiõhtud;
 • spordiüritused, tantsukursused, esmaabikursused;

Üliõpilasseltsi Liivika on kuulunud ja kuuluvad:

 • Juhan Kukk – majandusteadlane, poliitik, EW riigivanem (arreteeritud)
 • Jaan Kopvillem – keemik, Eesti välisdelegatsiooni liige, TTÜ professor
 • Paul Öpik – majandusteadlane, Pikalaenu Panga president
 • Kaarel Liidak – agronoom, maaideoloog, Tiefi valitsuse põllutööminister
 • Theodor Pool – agronoom, poliitik, EW põllutööminister (arreteeritud)
 • Jaan Naaris – vabadusvõitleja, Vabadusristi kavaler (langenud)
 • Paul Keres – malesuurmeister
 • Aksel Kuuse – kergejõustiklane
 • Jüri Tarmak – olümpiavõitja
 • Trivimi Velliste – EV suursaadik